ทำไมต้องลงทุน

บันไดก้าวแรกสู่การมีเงินออม คือ รายได้ – เงินออม = รายจ่าย

สมมุติคุณมีเป้าหมายเพื่อมีเงินออม 1 ล้านบาท โดยออมเดือนละ 5,000 บาท ถ้านำเงินออมไปฝากออมทรัพย์เทียบกับการนำเงินไปลงทุน แม้การออมเงินไว้กับตัว จะรู้สึกปลอดภัย แต่ “การลงทุน” จะช่วยให้คุณมีโอกาสรับผลตอบแทนมากขึ้น และช่วยย่นระยะเวลาให้ถึงเป้าหมายเร็วขึ้น

phillip capital
phillip capital

ออมด้วย DCA คืออะไร

DCA ย่อมาจาก Dollar Cost Averaging เป็นการทยอยลงทุนทุกเดือนอย่างมีวินัย โดยใช้เงินจำนวนเท่ากันทุกเดือน นำไปลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีหรือกองทุนรวมคุณภาพ ซึ่งคุณจะซื้อได้จำนวนหน่วยมากเมื่อราคาหุ้นหรือกองทุนมีราคาต่ำ หรือได้จำนวนหน่วยน้อยเมื่อหุ้นหรือกองทุนรวมมีราคาสูง ในระยะยาวต้นทุนเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนแบบนี้จะต่ำกว่าราคาตลาดเฉลี่ย

DCA ดียังไง

phillip capital

เงินน้อยก็ลงทุนได้

phillip capital

ไม่ต้องมีประสบการณ์ลงทุน

phillip capital

ไม่ต้องติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา หรือรอจังหวะเข้าซื้อ

phillip capital

ช่วยบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

phillip capital

ส่งเสริมการมีวินัยการออม

ออมหุ้นก็ได้ - ออมกองทุนรวมก็ดี

บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป มีทั้งบริการออมหุ้นรายเดือน และออมกองทุนรายเดือน

Media&Idea

ติดต่อเรา

นี่แหละ ! การลงทุนรายเดือนที่ใช่ ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องรอ ...

เพียงกรอกข้อมูล แล้วเราจะติดต่อไปหาคุณภายใน 2 วันทำการ

สนใจลงทุน??

02-635-1718
02-63-53-123

บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)

849 ชั้น 11 อาคารวรวัฒน์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

savingplan@phillip.co.th